Registreerimine

Registreerumiseks palume saata e-kiri aadressile maire.pihlap@ut.ee hiljemalt 30. juuniks.

Kohtade arv on piiratud. Soovitame registreeruda varakult.
Praktilisele koolitusele registreerime eelisjärjerkorras doktorante.

Registreerumisel palume vastata järgmistele küsimustele:

 • Nimi
 • E-mail
 • Töökoht
 • Doktorant: jah/ei
 • Resident: jah/ei
 • Doktorandi juhendaja: jah (doktorandi nimi)/ei
 • Soovin osaleda 23. augustil praktilisel koolitusel: jah/ei
 • Soovin osaleda 24. augusti õhtusel üritusel: jah/ei

Registering

For registration, please send an e-mail to maire.pihlap@ut.ee with your registration data latest by 30 June 2017. 

The availability of places is limited. We recommend registering as early as possible.
Due to the practical approach of the summer school PhD students are registered as first priority. 

When registering, please send the following information to the e-mail address above: 

 • First and last name
 • E-mail
 • Position
 • PhD student: yes/no
 • Resident: yes/no
 • PhD student supervisor: yes (please add the name of the PhD student)/no
 • I wish to take part in the practical seminar on the 23 August: yes/no
 • I wish to take part in the evening event of the 24 August: yes/no